Gå til sidens indhold
 

Indsatsområder i Business Region Aarhus

Østjylland arbejder for Danmark – bl.a. ved at Business Region Aarhus fokuserer på nogle specifikke områder, der afspejler nogle af de østjyske erhvervsmæssige styrkepositioner. Her giver det merværdi at arbejde med nogle områder i sammenhæng med Business Region Aarhus, således at der kan skabes yderligere vækst til gavn for Danmark.

 

De strategiske spor
Business Region Aarhus’ politiske styregruppe har i 2016 bevilget midler til et fremtidigt arbejde med konkrete initiativer inden for tre strategiske spor. De tre strategiske spor er:

 

  • Produktion og viden 

 

  • IKT og smarte fællesskaber

 

  • Fødevareklyngen

 

Disse initiativer hænger sammen med den politiske arbejdsform og de forandringer, som Business Region Aarhus ønsker at skabe. Interessevaretagelse og markedsføring vil sammen med konkrete initiativer være en naturlig arbejdsform for Business Region Aarhus inden for alle strategiske spor.

 

Du kan få detaljeret viden om vores mange projekter her: Viden om

 

Partnerskaber og alliancer

I Business Region Aarhus inviterer vi til samarbejde med Region Midtjylland og øvrige byregioner - både nationalt og internationalt. Vi prioriterer partnerskaber og samarbejder med virksomheder, videns- og forskningsinstitutioner og andre interessenter for at realisere initiativer indenfor de tre strategiske spor. Allerede nu er der igangsat en lang række konkrete tiltag, der skal være med til at styrke det østjyske erhvervsliv.

 

En attraktiv byregion

I Business Region Aarhus arbejder vi hårdt på at gøre den østjyske millionby til en endnu mere attraktiv byregion. Derfor er det nødvendigt at definere en række områder, hvor en målrettet indsats skal være medvirkende til at fastholde den nuværende arbejdsstyrke og samtidig tiltrække nye virksomheder og investorer, der kan forstærke det østjyske erhvervsliv yderligere.

 

Turisme

Business Region Aarhus arbejder for en fælles markedsføring på turismeområdet. Her har vi igangsat en strategisk indsats, hvor vi opbygger en fælles referenceramme og en østjysk identitet gennem fortællinger, video og events. Målet er at øge kendskabet til Østjylland på det norske marked med 5 % i 2018.

 

Mobilitet og E45 

Mobilitet er også et højt prioriteret område hos Business Region Aarhus. En god infrastruktur er nøglen til, at de enkelte byer og områder i Østjylland kan nyde godt af hinandens styrker og funktioner. For at opretholde udviklingen i Business Region Aarhus er en udbygning af den østjyske motorvej E45 fra 2 til 3 spor en tvingende nødvendighed. Der er allerede nu trængsel på udvalgte strækninger af E45, og behovet for et ekstra spor bliver bestemt ikke mindre i de kommende år.  

 

Plansamarbejde

Det er en væsentlig faktor, at vi i Business Region Aarhus fremstår som en samlet enhed, hvis området som sammenhængende byregion skal have en stemme på den politiske dagsorden. Helt konkret er Business Region Aarhus et unikt fællesskab, der prioriterer indsats og investeringer, så de realiseres til gavn for virksomheder og borgere i Østjylland.

 

Læs mere om de strategiske spor herunder, eller om vores andre indsatsområder, som du finder i sidemenuen til venstre.

 
 

Opdateret: 05.3.2018

Afdeling: Business Region Aarhus

Send kommentar:   Webmaster

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code