Gå til sidens indhold
 

Fødevareklyngen

Fødevareindustrien i Business Region Aarhus er en international magtfaktor.

Den danske fødevareklynge er Europas største og mest innovative fødevareklynge, ifølge en række internationalt anerkendte benchmarks. Virksomhederne i Business Region Aarhus og i det øvrige midtjyske område er internationalt førende på erhvervsmæssige specialiseringer inden for fødevareerhvervet. Det gælder især på områderne fødevareanalyse og rådgivning, procesudstyr, forarbejdning af mælkeprodukter og ingredienser, samt forarbejdning af kød og ingredienser.

 

Fremadrettet fokus

Business Region Aarhus understøtter rekruttering af kvalificeret arbejdskraft for at sikre virksomhedernes videre vækst og udvikling. Der søges i særlig grad arbejdskraft med kort og mellemlang videregående uddannelser, fx industriteknikere, driftsledere og ingeniører. Desuden efterspørges medarbejdere med relevante efteruddannelser. Det er afgørende for at sikre et tilstrækkeligt udbud af kvalificerede medarbejdere. Fødevarebranchens tilbud om attraktive karriereveje på alle uddannelsesniveauer skal synliggøres, så flere unge vælger at beskæftige sig med fødevarer.

 

International branding

Den østjyske fødevareklynge har en helt særlig position i Danmark, hvilket skal promoveres international. Den danske fødevarefortælling er en mulighed og en platform for markedsføring af virksomhederne, der skal sikre fortsatte investeringer og tilstrækkelig rekruttering til fødevaresektoren i Business Region Aarhus. 

Læs mere her


 

Alliancer og samarbejde

Innovation og evnen til at samarbejde mellem virksomheder, videninstitutioner og myndigheder skal sikre, at de internationale virksomheder i Business Region Aarhus fortsat vil investere i området, samt skabe et stærkt grundlag for at små og mellemstore fødevarevirksomheder skaber vækst og arbejdspladser.

 

Læs mere om de konkrete projekter indenfor "Fødevareklyngen" i Business Region Aarhus herunder.

Markedsføring af Fødevareklyngen i Business Region Aarhus

Markedsføringen har til formål at positionere Business Region Aarhus som et førende internationalt fødevarehub overfor især internationale fødevarerelaterede virksomheder, eksempelvis gennem besøgspakker.

 

Markedsføringsmaterialet er tilgængeligt på Business Region Aarhus' www.businessregionaarhus.com.

Læs materialet her

 

Summer School på Aarhus Universitet

Den helt nye internationale sommerskole ved Aarhus Universitet, Food & Ingredients Summer School, afholdes den 2. – 12. august 2017.

I alt 32 studerende kan få en plads på sommerskolen, der blandt andet har fokus på det innovative fødevaresystem i Europa. Udover at skabe øget rekruttering af danske og internationale studerende til Aarhus Universitet, er det også intentionen, at initiativet vil bidrage til at sikre topkvalificeret arbejdskraft til den danske fødevaresektor.

Store danske fødevarevirksomheder som Arla og Danish Crown er blandt partnerne bag sommerskolen, sammen med Business Region Aarhus, Region Midtjylland, Danish Food Cluster, Invest in Denmark og Future Food Innovation.
 

Læs mere her i Food & Ingredients Summer School brochure

Diplomingeniøruddannelse i fødevareteknologi på Aarhus Universitet

En række virksomheder og organisationer har bidraget til udformningen af uddannelsen, der skal uddanne efterspurgt højtkvalificeret arbejdskraft med ingeniørkompetencer til fødevarebranchen. Diplomingeniøruddannelsen i Kemi og fødevareteknologi kombinerer ingeniørvidenskabelige fag inden for kemi og bioteknologi med et gennemgående fagligt fokus på fødevareteknologi.

 

Uddannelsesstart er september 2017.

 

Læs mere om uddannelsen her

 

 

Food Academy

Målet er at sikre kvalificeret arbejdskraft til fødevarebranchen i Business Region Aarhus. Projektmodningen er undervejs, hvori det afklares hvad mulighederne er for at etablere en platform med udgangspunkt i partnerskabstænkning mellem udbydere af efter- og videreuddannelse, samt virksomhederne.

Netværksmøder med fokus på fødevarer

Virksomhederne i Business Region Aarhus står for godt 33% af den nationale fødevareeksport. Denne styrkeposition skal bevares og styrkes med netværksmøder, hvor deltagerne er med til at udvikle de innovative fødevareklynger og sikre kvalificeret arbejdskraft. Næste møde foregår d. 23. maj kl. 16.00-18.15 på Møllerup Gods.

Business Region Aarhus ønsker i samarbejde med Agro Food Park og erhvervsrådene i byregionens 12 kommuner at styrke netværket og stimulere udvikling af nye innovationssamarbejder blandt virksomheder og institutioner inden for landbrugs- og fødevareområdet. Det er det tredje netværksarrangement i serien på i alt 12 netværksmøder med fokus på fødevarer.

Engagefood

Engagefood er et projektet, der har til formål at give små og mellemstore fødevareproducenter adgang til specialiseret, professionel og forskningsbaseret hjælp til udvikling, nye relevante samarbejdspartnere, afsætning og eksport.


Lige nu arbejder Business Region Aarhus, Region Midtjylland og Food Organisation of Denmark på et fødevarepolitisk event i forbindelse med Food Festival 2017. Eventet løber af stablen d. 1. september 2017 kl. 15.00-17.39 på Tangkrogen i Aarhus. Mere info følger.

 
 

Opdateret: 23.3.2017

Afdeling: Business Region Aarhus

Send kommentar: Jane  Baad Jensen

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code