Gå til sidens indhold
 

IKT og Smarte Fællesskaber

IT-virksomhederne i Business Region Aarhus har lagt sig i førertrøjen.

Informations- og kommunikationsteknologi (IKT) er en stadig stærkere motor for vækst på tværs af alle brancher. Business Region Aarhus er centrum for den vestdanske IKT-klynge, og vækstpotentialet og mulighederne er store. Ny teknologi og mobilitetsløsninger skal understøtte virksomhedernes muligheder for vækst, og samtidig skabe gode bosætningsmuligheder i byer og landområder.

 

IT-byen Katrinebjerg
I Aarhus er der en høj koncentration af IT-virksomheder, forskningsgrupper og IT-uddannelser. Inden for en radius af 10 kilometer fra Katrinebjerg, der er vækstcenteret inden for IT, er der 20.000 arbejdspladser, der beskæftiger sig med IT. Dette er Danmarks højeste koncentration af arbejdspladser inden for IT-branchen.  Business Region Aarhus arbejder aktuelt på at etablere en klyngeorganisation for IT-erhvervet, der skal understøtte erhvervsudviklingsaktiviteter og løfte digitaliseringen hos små og mellemstore virksomheder.

 

Smarte fællesskaber
Byudviklingen i Business Region Aarhus er baseret på partnerskaber og brugerinvolvering. Smarte fællesskaber er byer og landområder, hvor nye ressourcer aktiviseres og eksisterende ressourcer bruges mere hensigtsmæssigt. IT og ny digital teknologi hjælper erhvervslivet til at udvikle og eksportere smarte løsninger på samfundsmæssige udfordringer.  

 

Internet Week Denmark
IWDK er en årlig international crowdsourced festival, der fejrer internettet og dets betydning for udviklingen af det danske samfund og den økonomiske vækst. Analyser viser, at der vil blive stor mangel på kompetent IT-arbejdskraft i Business Region Aarhus i de kommende år. Derfor arbejder vi på at styrke vores position som førende IT-region i Danmark ved at gøre Business Region Aarhus attraktiv for IT-virksomheder. Det sker eksempelvis igennem Internet Week Denmark festivalen, der hvert år skaber en ramme mellem private og offentlige aktører, så de sammen kan løfte vækst og jobskabelsen i IT-branchen. 

I år afholdes festivalen d. 2.-6. maj 2018, og Business Region Aarhus er vært ved arrangementet "Industri 4.0. – fra buzzword til målrettet forretning".

For at tilmelde dig det gratis arrangement – eller flere af de +100 events under Internet Week Denmark festivalen – skal du først oprette dig som bruger på Internet Week Denmark’s website: https://internetweekdenmark.com/login/

 

Du tilmelder dig arrangementet ved at logge ind her: 

https://internetweekdenmark.com/event/industri-4-0-fra-buzzword-til-malrettet-forretning/

 

Læs mere om de konkrete projekter inden for "IKT og smarte fællesskaber" i Business Region Aarhus herunder.

 

Fælles lokale hjemmearbejdspladser

Med pilotprojektet vil man etablere hjemmearbejdspladser eller living hubs (kontorfællesskaber) i to pilotkommuner: Hedensted og Syddjurs. Potentialet ligger i, at man i disse kommuner kan videreudvikle lokale relationer og netværk, mindske pendlingsbehovet, og understøtte landsbyer som attraktive bosætningssteder.

Syddjurs og Hedensted har afsøgt interessen for at bruge lokale hjemmearbejdspladser. I Hedensted er man i gang med at etablere et kontorfællesskab i forsamlingshuset på Hjarnø, og en gruppe er ved at etablere sig i Stouby, i byens multihus.
Lige pt. forsøger man at etablere projektet i Rønde, men det har været vanskeligt at etablere kontorfællesskaberne i Syddjurs, da en lang række af de oprindeligt interesserede er faldet fra.

Open Data i hele Business Region Aarhus

Flere og flere kommuner i Danmark arbejder på at fritstille deres data. Alle 12 kommuner i Business Region Aarhus er med. Der er stor forskel på, hvor langt de 12 kommuner er ift. Open Data, men én ting gør sig gældende for alle kommunerne – vi vil meget gerne høre fra virksomhederne, hvilke data, de har interesse i. Kommunerne vil gerne lægge data ud, men har brug for at vide, hvad der er behov for. Bl.a. for at finde ud af, hvor kommunen skal lægge fokus og dermed prioritere ressourcer. 

Målsætningen med projektet er at udvikle grundlaget for at skabe et digitalt mobilitetssystem på tværs af kommunerne i Business Region Aarhus. Etableringen af en fælles dataportal vil være en generel forbedring af rammevilkårene for arbejdet med at lave smarte, databaserede løsninger.


Projektleder er Birgitte Kjærgaard Send mail


Digital mobilitet - et sammenhængende system for mobilitet i Business Region Aarhus

Der er nedsat en arbejdsgruppe bestående af Norddjurs, Aarhus, Silkeborg, Odder, Hedensted og Midttrafik.

 

Der arbejdes på et pilotprojekt, som er en hel ny måde at tænke mobilitet på i forhold til at tilbyde det som en service. Det er et ambitiøst projekt, som involverer mange forskellige aktører, platformudvikling og datadeling. Pilotprojektet fokuserer på samkørsel (og bilernes rolle i et samlet mobilitetssystem), samt borgernes incitament for at vælge samkørsel, eventuelt som et supplement til den kollektive transport, som er begrænset udenfor de store pendlerstrømme. Ved organiseret samkørsel kan man opnå en forbedret mobilitet og eventuelt spare bil nr. 2, samtidig med at målgrupper som unge og ældre, der er afhængige af den kollektive transport, vil opleve et forbedret transporttilbud gennem samkørsel.

 

Understøttelse af Region Midtjyllands satsning på IKT-klyngen

Region Midtjylland har i gangsat analyser, der skal danne grundlag for den regionale satsning, og Business Region Aarhus afventer derfor den videre proces.
 
 

Opdateret: 11.4.2018

Afdeling: Business Region Aarhus

Send kommentar:   Webmaster

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code