Gå til sidens indhold
 

Produktion og Viden

Industrien i Business Region Aarhus en af landets vigtigste eksportsektorer

I Business Region Aarhus har ny produktionsteknologi, avancerede materialer, automatisering og digitalisering åbnet nye muligheder for regionens produktionsvirksomheder. Industrien i Østjylland har formået at udnytte dette og har gjort Business Region Aarhus til en stærk byregion inden for produktion og viden.

 

Et østjysk eksporteventyr
Industrien i Business Region Aarhus trækker læsset som en af landets vigtigste eksportsektorer. Industrivirksomhederne udgør cirka en femtedel af eksportvirksomhederne i Østjylland, men står for hele 64 % af regionens samlede eksportomsætning. Det er en langt højere andel end landets andre vækstregioner, og samlet set eksporterer industrivirksomhederne i Business Region Aarhus for 85 milliarder kroner årligt.

 

Tæt samarbejde med partnere
Fremstillingsindustrien er en del af den danske historie og identitet og bidrager fortsat til tusindvis af arbejdspladser i Østjylland. Der kræves dog et endnu tættere samarbejde mellem produktionsvirksomheder, vidensinstitutioner og forskning, for at vi kan tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft. Business Region Aarhus arbejder for et skarpt fokus på kompetencer, investeringer og lavere produktionsomkostninger, så ”Produktion og Viden” fortsat vil være en af vore styrkepositioner. 

 

For mere viden om de enkelte projekter kontakt Christian Budde Opstrup Send mail

 

 

Læs mere om de konkrete projekter inden for "Produktion og Viden" i Business Region Aarhus herunder.

Bedre sammenhæng mellem folkeskole, ungdomsuddannelser og produktionsvirksomheder

Industrien mangler arbejdskraft på alle niveauer, hvilket betyder at Business Region Aarhus såvel som resten af landet går glip af arbejdspladser og vækst. Det er derfor vigtigt at klæde de unge på med noget mere konkret viden om det industrielle arbejdsmarked og tilbyde dem nogle hands-on erfaringer, der eventuelt kan motivere dem til at vælge en uddannelse rettet mod industrien.

Erfaringer viser, at et direkte samspil mellem virksomheder og folkeskoler/ungdomsuddannelser giver elever, lærere, vejledere, forældre mv. et betydeligt kendskab til, hvordan nutidens industrivirksomheder og jobs ser ud. 

HOP-IN

 

HOP-IN står for Hands On Production - Innovation and New Ideas. Det er et læringsforløb i relation til den åbne skole for alle 7. klasser i kommunen, hvor de i løbet af en uge mødes for at arbejde med produktion på skoleskemaet. Hver af kommunens 7. klasser knyttes op på en lokal virksomhed, således at det lokale erhvervsliv involveres aktivt i forløbet. Elever fra de lokale ungdomsuddannelser involveres ligeledes som en slags tutorer for skoleeleverne, ligesom forløbet kompetenceudvikler de involverede lærere. 

Formålet med initiativet er at øge skoleelevernes indsigt i, hvad en erhvervsuddannelse kan føre til, men også at arbejde med læring og innovation i et forløb, der harmonerer med læringsmål.    

Hedensted Kommune har gennemført HOP-IN projektet i fire år og gjort sig så gode erfaringer, at konceptet i 2017 er afprøvet som pilotprojekt i Syddjurs, Odder, og Skanderborg kommuner. Det evalueres på denne baggrund, hvorvidt HOP-IN skal udbredes til alle 12 kommuner i Business Region Aarhus.

 

Jet-Net.dk

 

Jet-Net.dk er et netværk for skole-virksomhedssamarbejde, der koordineres af Naturvidenskabernes Hus i Bjerringbro. Business Region Aarhus har ultimo 2016 igangsat et toårigt projekt, der indebærer en markant udbredelse af de samarbejdsmodeller/-aktiviteter som Jet-Net.dk over en årrække har udviklet og afprøvet.  

Projektet rummer en tretrins indsats:

 

1) Øge kendskabet til modeller/aktiviteter og effekten af samme hos erhvervsråd/erhvervsafdelinger.

 

2) Øge kendskabet til modeller/aktiviteter og effekten af samme hos skoleledere og ledere af ungdomsuddannelserne.

 

3) Understøttelse af ungdomsuddannelser i indgåelse af samarbejdsaftaler med virksomheder i nærområdet – i tæt samspil med Jet-Net.dk og erhvervsråd/erhvervsafdelinger.

 

 I det toårige projekt deltager Viborg, Horsens, Hedensted, Silkeborg og Syddjurs kommuner. Fremadrettet er det overordnede mål, at der i hver af de 12 Business Region Aarhus kommuner er etableret minimum tre konkrete samarbejdsaftaler mellem en folkeskole/ungdomsuddannelse og en lokal virksomhed.

 

 

”Sammen skaber vi fremtidens skole”

 

Naturvidenskabernes Hus har fået mulighed for at realisere projektet ”Sammen Skaber Vi Fremtidens Skole”– via støtte på 6,6 mio. kr. fra A.P. Møller Mærsk Fonden. Kernen i projektet er via samarbejde mellem kommuner/skoler og lokale virksomheder at løfte uddannelses- og kompetenceniveauet i skolerne og at give lokale virksomheder bedre muligheder for på sigt at rekruttere kvalificeret arbejdskraft.    

 

Mere konkret arbejdes der i projektet med:

  • Lærerne uddannes kollektivt i at tilrettelægge fællesfaglig naturfagsundervisning med kobling til erhvervslivet og øvrige aktører, så mange flere elever får mulighed for at arbejde med autentiske problemer og få indblik i kommende jobmuligheder.
  • Etablere og organisere varige samarbejder mellem kommunens folkeskoler og et netværk af lokale virksomheder, organisationer og foreninger.
  • Der opbygges et stærkt lokalt netværk på tværs af kommune, skoler og erhvervsliv med en struktur af kompetente ressourcepersoner, der vil kunne drive og understøtte aktiviteter i netværket efter projektets ophør. 

Projektet løber over fire år med opstart i 2016 med 10 kommuner, hvoraf Norddjurs, Viborg, Odder, Randers, Favrskov og Syddjurs Kommune deltager fra Business Region Aarhus.


 
 

Opdateret: 25.4.2018

Afdeling: Business Region Aarhus

Send kommentar:   Webmaster

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code