Gå til sidens indhold
 
30.10.2017

1.325 elever deltager i innovationssamarbejder med 50 østjyske virksomheder

Business Region Aarhus fokuserer i Hop-In ugen (Hands On Production – Innovation New Ideas) i uge 44 på at give folkeskoleelever fra 6. og 7. klassetrin mulighed at arbejde sammen med lokale virksomheder om en praktisk opgave med relevans for elevernes hverdag, ligesom de møder rollemodeller fra erhvervsskolerne. Lærerne efteruddannes undervejs, og også forældrene inddrages i forløbet, der afsluttes med en konkurrence. Konceptet, der skal medvirke til at flere unge vælger en erhvervsuddannelse, er udviklet af Hedensted Kommune og bredes i 2017 ud i Skanderborg, Odder og Syddjurs Kommuner. I alt deltager 1.325 elever og 50 virksomheder. Finansminister Kristian Jensen (V) løftede sløret for årets opgave til eleverne i i Hedensted Kommune i dag sammen med borgmester Kirsten Terkilsen.

Når unge får større indsigt i job- og karrieremuligheder i industrien, øges sandsynligheden for, at flere får lyst til at vælge en erhvervskompetencegivende uddannelse umiddelbart efter folkeskolen. På landsplan vælger kun 18,5 pct. af en ungdomsårgang en erhvervsuddannelse. Den andel skal øges, så flere unge får en god start på arbejdslivet, og virksomheder får den nødvendige kvalificerede arbejdskraft.

 

”Med den fantastiske opbakning fra erhvervslivet i Hedensted Kommune og de markante resultater, som vi har opnået ift at tiltrække unge til erhvervsuddannelserne, breder vi nu Hop-In forløbet ud i yderligere tre kommuner i Business Region Aarhus-samarbejdet. Vi ved, at der skal en langsigtet indsats til for at løse manglen på faglært arbejdskraft. Og den indsats starter allerede i grundskolen,” siger Kirsten Terkilsen, borgmester i Hedensted Kommune og medlem af Business Region Aarhus’ politiske styregruppe.

 

Hedensted Kommune har i 2017 en andel på 25,7 pct. der vælger en erhvervsuddannelse.

 

Hverdagsrelevante opgaver

Eleverne i Hedensted Kommune skal fremstille et fysisk produkt, som gør deres skole grønnere, og som samtidig motiverer eleverne til en mere bæredygtig livsstil. Produktet kan eventuelt suppleres med en digital løsning og skal kunne sælges. I Hedensted kommer kommunens 650 7. klasseelever til at arbejde sammen med ikke færre end 29 lokale virksomheder. Her er det erhvervschefen, der går forrest og matcher skoler og virksomheder samt faciliterer samarbejderne.

 

I Odder Kommune skal eleverne designe et attraktivt skolemåltid og en tilsvarende måltidssituation, mens eleverne i Skanderborg og Syddjurs kommuner skal eleverne bygge modeller af skoletoiletter, som de og deres kammerater vil bruge i skoletiden. I Skanderborg har virksomheden Pressalit stillet en række eksperter til rådighed for eleverne, ligesom de også bliver inspireret gennem et besøg på virksomheden og får faglig sparring på skolen til konstruktionen af full-size skoletoiletter.

 

”Hos Pressalit anser vi det for afgørende, at unge mennesker får et bredt billede af erhvervslivet og de mange facetter, det indeholder. Dette for blandt andet at bidrage til, at unge mennesker træffer et uddannelsesvalg på et informeret grundlag samt sikre uddannet arbejdskraft til det arbejdsmarked, der på et hvert givent tidspunkt eksisterer i Danmark. Desuden ligger det os på sinde at være involveret med det samfund, vi er en del af, og såvel præge det som blive præget af det. Vi tror på, at dette øger både vores indsigt og udsyn og bidrager til en mere mangfoldig og velpræsterende virksomhed,” siger Senior HR and Marketing Director Mette Dyhl Prola fra Pressalit, der har valgt at tage imod 130 6. klasseelever fra Stilling Skole og Niels Ebbesen Skolen i Skanderborg Kommune.

 

Da Hop-In forløbet kan tilpasses lokale ønsker, har man i Skanderborg valgt at brede det ud over to uger, dvs. 44 og 45, for bl.a. at give eleverne mulighed for at lave brugerresearch på skolerne og arbejde sammen med elektrikere, skilteteknikere, murere og malere fra erhvervsuddannelserne under konstruktionen af skoletoiletterne.

 

I Syddjurs Kommune kommer eleverne til at samarbejde med ni lokale virksomheder om deres forskellige modeller af skoletoiletter.

 

Øget motivation i udskolingen

Hop-In ugen skal styrke de unges innovationskompetencer foruden at give dem mod på livet og på at blive selvforsørgende. Og netop motivationen er der behov for. Undervisningsministeriets trivselsmåling (2015) viser, at elevernes motivation falder drastisk i udskolingen. 55% af eleverne i 4. klasse vurderer, at undervisningen giver dem lyst til at lære mere, i 9. klasse er det faldet til 34% af eleverne. 

 

”Det er en udvikling, som skal vendes, ikke mindst taget i betragtning af de stigende og mere komplekse overgangskrav til ungdomsuddannelserne. Det er vores vurdering, at Hop-In ugen kan bidrage positivt til dette samt kvalificere de unges valg,” siger viceskoleleder på Parkskolen og leder af Hop-In forløbet i Odder Kommune, Dorte Halberg Jakobsen.

 

FAKTA

 

På landsplan er der 18,5 pct. der vælger erhvervsuddannelse. Hedensted Kommune har i 2017 en andel på 25,7 pct. der vælger en erhvervsuddannelse.

 

Det kommunale mål er, at 30 procent af alle unge vælger en erhvervsuddannelse, mens regeringen for nylig slækkede en smule på den nationale målsætning om 25 procent i 2020. Et tal, som Hedensted dermed igen er gået forbi med de 25,7 pct. i 2017, selv om det faktiske elevantal har været i kraftigt fald fra 2014-2016. 

 

Hedensted Kommune, som har udviklet Hop-In ugen, blev for andet år i træk kåret som næstbedste erhvervskommune ifølge DI’s undersøgelse og ifølge samme landets absolut bedste i kategorien 'Information og dialog med kommunen' set fra industrivirksomhedernes synsvinkel. Hedensted Erhverv arrangerer også midt i maj 'Mors dag i industrien'. For bag enhver smed står en mor, og lærlingenes uddannelsesvalg er ofte gået igennem netop mors hjerte.

 

I Hedensted Kommune er Hop-In forløbet led i en samlet plan, som indeholder 15 undervisningsforløb i Uddannelse og Job fra 0.-10. klasse, hvor samarbejdet med det omgivende samfund indgår. Her er skolepraktik desuden obligatorisk.

 

Mandag: Alle eleverne undervises af elever fra forskellige ungdomsuddannelser. Undervisningen bruges i arbejdet med deres virksomhed i løbet af ugen. Denne dag er lærerne på efteruddannelse.

TirsdagEleverne besøger sammen med deres lærere en virksomhed i lokalområdet, som de får viden og inspiration fra.

Onsdag: Eleverne arbejder med at klargøre deres ideer og produkter på deres respektive virksomheder.

Torsdag: Eleverne arbejder med at klargøre deres ideer og produkter. Der afholdes alle steder en messeaften, hvor de vindende klasser udnævnes. Familie og andre interesserede inviteres til at komme og se elevernes løsninger. Klassen, der har fremstillet den bedste prototype på et produkt, vinder en tur til oplevelsesparken Universe. I Syddjurs går den vindende klasse videre til ”Skills-konkurrencen”.

 

Link til denne side

Nyheder

 • 08.12.2017

  Udvidelsen af Østjyske Motorvej E45 kommer meget tættere på

  Finanslovsforliget mellem Regeringen og Dansk Folkeparti medfører, at der igangsættes VVM-undersøgelser af en udbygning af Østjyske Motorvej E45 fra fire til seks spor på strækningerne Skanderborg S – Vejle (Hornstrup), vest om Aarhus og Aarhus N – Randers N. Der afsættes 78 mio. kr. til undersøgelserne.
 • 30.10.2017

  1.325 elever deltager i innovationssamarbejder med 50 østjyske virksomheder

  Business Region Aarhus fokuserer i Hop-In ugen (Hands On Production – Innovation New Ideas) i uge 44 på at give folkeskoleelever fra 6. og 7. klassetrin mulighed at arbejde sammen med lokale virksomheder om en praktisk opgave med relevans for elevernes hverdag, ligesom de møder rollemodeller fra erhvervsskolerne. Lærerne efteruddannes undervejs, og også forældrene inddrages i forløbet, der afsluttes med en konkurrence. Konceptet, der skal medvirke til at flere unge vælger en erhvervsuddannelse, er udviklet af Hedensted Kommune og bredes i 2017 ud i Skanderborg, Odder og Syddjurs Kommuner. I alt deltager 1.325 elever og 50 virksomheder. Finansminister Kristian Jensen (V) løftede sløret for årets opgave til eleverne i i Hedensted Kommune i dag sammen med borgmester Kirsten Terkilsen.
 • 23.10.2017

  Deltag i temamøde om digitalisering

  Hvad gør digitaliseringen ved virksomheder og samfund? Det er fokus til temamødet onsdag d. 8. november 2017, hvor Business Region Aarhus har fornøjelsen af at præsentere digitaliseringsekspert Alexander Goldman.
 • 10.10.2017

  Gennem samarbejde kan østjysk eksport nå nye højder

  Kun 6 procent af de danske virksomheder står for hele vareeksporten. Den samlede eksport udgør mere end halvdelen af BNP. Og det er netop eksporten, som vi skal leve af. Derfor mødtes virksomheder, uddannelsesinstitutioner og politikere til ØSTJYSK TOPMØDE på Grundfos den 9. oktober 2017. Her fik de inspiration til netop at arbejde mere målrettet for at øge andelen af eksportvirksomheder i Østjylland.
 • 02.09.2017

  Deltag i Østjysk Topmøde 2017

  Vær med, når indflydelsesrige beslutningstagere fra erhvervsliv, uddannelse/forskning og politik drøfter muligheder på den globale markedsplads. Få indsigt i bundlinjer, digitale kompetencer og fremtidens produktion, når Business Region Aarhus holder sit årlige topmøde.
 • 02.09.2017

  Food Festival 2017-åbningsdebat: Tættere samspil mellem erhvervsliv og uddannelse skal sikre adgang til fremtidens arbejdskraft

  Food Festival 2017 blev åbnet med en paneldebat om kompetencer, uddannelser og fødevarejob med titlen: ”Fødevareerhverv i verdensklasse – også i fremtiden? Tættere samspil mellem erhvervslivet og uddannelserne, og målretning af både uddannelser og efteruddannelser i forhold til erhvervslivets behov var et gennemgående tema. Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) stod for den officielle åbning af debatten, som Business Region Aarhus, Region Midtjylland, Food Organisation of Denmark, Food Nation og Danish Food Cluster havde arrangeret.
 • 23.08.2017

  Stor ros til Regeringen

  Borgmestrene i Business Region Aarhus roser regeringen for at igangsætte en VVM-undersøgelse for udvidelsen af E45 og opfordrer til, at strækningen til Randers også inddrages. Også stor tak til Østjyllands borgere og alle vores samarbejdspartnere, som i flere år har medvirket til at vise konsekvenserne af den store og stigende trængsel på E45.
 
 

Opdateret: 30.10.2017

Afdeling: Business Region Aarhus

Send kommentar:   Webmaster

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code